Zbirke @ Muzej grada Rijeke
Hrvatski | English
Pretraživanje
Zbirka
Autor

Naziv

Vrsta

Godina
- g.
Stil

Materijal
Pretraživanje po ID
ID:

Zbirka umjetničkog obrta

Predmeti iz Zbirke umjetničkog obrtaZbirka umjetničkog obrta obuhvaća raznovrsnu građu - umjetničke predmete razvrstane prema materijalu, zbirku satova i zbirku namještaja. Tijekom godina profilirala se zbirka koja uglavnom sadrži građu u rasponu od 17. do druge polovice 20. stoljeća.

Najčešće su to predmeti oblikovani u doba baroka i bidermajera, no neki su primjerci iz razdoblja klasicizma te historicizma, secesije, art decoa i modernizma.

Najimpresivniji primjerci su secesijska garnitura za blagovaonicu koja je bila u vlasništvu opatijske obitelji Stjepana Cara, zatim neoromanička radna soba kapetana Emanuela Clemensa Dworskog, te bidermajerska komoda i klasicistički tabernakl koji su pripadali Josipu Gorupu (istaknutom riječkom poduzetniku s prijelaza 19. u 20. st.).

U Zbirci umjetničkog obrta jedna je od najcjelovitijih zbirka satova. Ona sadrži kućne satove – podne, kaminske, zidne i dr. koji pripadaju vremenu od početka 19. do druge polovice 20. stoljeća.

Premda je samo iznimno riječ o radovima riječkih urara, brojni od njih bili su u upotrebi u Rijeci i Primorju. Većina satova pripada sjevernjačkoj provenijenciji, iz srednje Europe, no Muzej posjeduje i primjerke francuske proizvodnje i satove iz drugih zemalja.

©2011 MUZEJ GRADA RIJEKE | Izrada web stranice: NEON STUDIO