Zbirke @ Muzej grada Rijeke
Hrvatski | English
Pretraživanje
Zbirka
Autor

Naziv

Vrsta

Godina
- g.
Stil

Materijal
Pretraživanje po ID
ID:

Knjižnica Muzeja grada Rijeke

U sklopu izložbe Akvizicije 2010. – 2014. prvi se put, uz zbirke i fondove sekundarne dokumentacije, predstavlja i knjižnica Muzeja grada Rijeke. Knjižnica je osnovana 1976. i posjeduje približno 4 000 naslova. Knjižni fond popunjava se kupnjom i najviše razmjenom stručnih kataloga sa srodnim muzejskim ustanovama u zemlji i inozemstvu, a određen broj knjiga knjižnica je stekla i preko donacija ili ostavština.

Većinu fonda čine monografske publikacije, stručni i znanstveni časopisi, periodika, vlastita izdanja i ostale publikacije. Fond knjižnice Muzeja narodne revolucije tematski je prije svega obuhvaćao razdoblje radničkog pokreta i Drugoga svjetskog rata na našem području i šire te socijalističku izgradnju. Preimenovanjem i promjenom djelatnosti od travnja 1994., knjižnica Muzeja usmjerena je na nabavu literature iz područja opće nacionalne povijesti, kulture, povijesti umjetnosti i umjetničkog obrta, a posebno na djela koja su vezana uz povijest grada Rijeke i njezine okolice.

Najstariji i vrlo rijedak primjerak knjižnice svakako je knjiga o povijesti trsatskog svetišta iz pera trsatskoga gvardijana Petra Francetića, TersaCtVM Coronata DeIpara VIrgIne InsIgne sive Triumphus gloriosissimus B.Mariae Virginis, Matris gratiarum, Venezia, 1718. Uz ovo vrijedno izdanje valja izdvojiti i lekcionar – prijevod dijela Biblije na hrvatski jezik prema Misalu Rimskom, EPISTOLE i evanjelja priko svega litta po redu Missala Rimskog skupno molitvami i blagoslovmi u jezik slovinski prinesena, koji je tiskan na hrvatskom jeziku 1824. u tiskari Antona i Josipa Karletzkog u Rijeci.

Od periodičnih publikacija, časopisa i novina treba istaknuti publikaciju Fiume u izdanju Società di Studi Fiumani in Fiume, koju je Sveučilišna knjižnica Rijeka 2000. darovala Muzeju (22 primjerka od 1923. do 1938.). Tu su i mjesečnici poezije i proze za književnost i umjetnost La Fiumanella, Delta i Termini, koji su dobiveni ove godine donacijom Società di Studi Fiumani iz Rima, te mnogi drugi naslovi poput Almanaha grada Sušaka, Riječke revije, Dometa, Sušačke revije i dr. Od novina, u fondu knjižnice čuva se uvezani Riječki list za 1947., 1949., 1950., 1951. i 1952. godinu te uvezani Novi list od 1962. do 2000. godine.

©2011 MUZEJ GRADA RIJEKE | Izrada web stranice: NEON STUDIO